استارتر محصولات لبنی:

  • تولید عطر و طعم مطبوع در ماست
  • ایجاد بافت منسجم و یکنواخت
  • افزایش طول دوره ماندگاری