• کپسول سین بیوتیک به منظور افزایش اثربخشی
  • ترکیب با عصاره های گیاهی به منظور افزایش کارایی و کاهش دوره درمان
  • کمک به سلامت سیستم ادراری-تناسلی بانوان و زنان
  • تعادل میکروفلور دستگاه تناسلی و پیشگیری از ایجاد عفونت و عود آن
  • افزایش جذب ویتامین های گروه B
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن
  • بهبود عملکرد سیستم گوارشی