بازی بر اساس تعداد بازیکنان

8 نفره

17 نفره

18 نفره

19 نفره

توضیحات

تیم ها

شهر

تیم شهر از اعضای زیر تشکیل شده:

شهروندان ساده که قدرتی ندارند، شبها بیدار نشده و فقط حق رای دارند

پزشک شهر که هر شب بیدار شده و یک نفر را نجات می دهد

کارآگاه که هرشب بیدار شده و نقش یک نفر را از خدا می پرسد

تک تیرانداز که یک شب می تواند یکی از مافیاها را مورد هدف قرار دهد. اگر درست بزند مافیا از بازی خارج می شود و اگر اشتباه بزند خودش از بازی خارج می شود

زره پوش که یک شب با تیر کشته نمی شود و یک روز با رأی گیری بیرون نمی رود

شهردار شهر که حق دارد رأی گیری را باطل اعلام کند

مافیا

تیم مافیا از اعضای زیر تشکیل شده:

مافیای ساده که حق کشتن شهروندان را دارند

مافیای دکتر که می تواند جان یکی از مافیا ها را نجات دهد

مذاکره کننده که پس از کشته شدن یکی از یارانش می تواند با یکی از شهروندها مذاکره کند و او را به تیم مافیا اضافه کند.

پدرخوانده که با تیر تک تیرانداز کشته نمی شود و استعلام او از سمت خدا همیشه منفی است

تیم مستقل

علاوه بر مافیا و شهروندان، افراد دیگری هم در شهر حضور دارند

قاتل -ارتش یکنفره- که توسط مافیا کشته نمی شود و همه افراد را می کشد. فقط با رأی گیری خارج می شود.

هیپنوتیزور که افراد دلخواهش را هیپنوتیزم کرده و در جسم آنها هر کاری بخواهد می کند

مین گذار که هرشب در خانه یک نفر بمب کار گذاشته و می تواند روز بعد منفجرش کند

مازوخیسم -انتحاری- جامعه گریزی است که با همه دشمن است. اگر با رأی گیری بیرون برود برنده می شود و بازی تمام است.

تیم های حاضر در شهر

مافیا

کارت مافیا

citizen-2

کارت شهروند

detective

کارت کارآگاه

doc

کارت پزشک

chained

کارت زره پوش

sniper

کارت تک تیرنداز

evil-doctor

کارت پزشک مافیا

killer

کارت قاتل